Pensioenen

In geval van echtscheiding bepaalt de wet dat de tijdens het huwelijk opgebouwde rechten op ouderdomspensioen moeten worden verdeeld. Dit wordt ook wel verevening of pensioenverevening genoemd. Partijen kunnen er voor kiezen van dit uitgangspunt af te wijken. Zo kunnen zij in zijn geheel afzien van de verevening en afspraken dat ieder het eigen ouderdomspensioen behoudt of zij kunnen voor een afwijkende verdeling kiezen.

Naast ouderdomspensioen (het pensioen dat tot uitkering komt als de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt) kennen veel pensioenregelingen ook een vorm van nabestaandenpensioen of partnerpensioen (de uitkering die volgt op het overlijden van je partner). De wet bepaalt dat ook dit pensioen in de echtscheiding moet worden betrokken: het tot het moment van echtscheiding opgebouwde pensioen wordt voor de ex-partner gereserveerd. Ook hiervan kunnen partijen in onderling overleg afwijken. 

Download de brochure voor meer informatie over scheiden en pensioen: 

Brochure  |  Uit elkaar ..