Echtscheidingsmediation voor een vaste prijs

 

Echtscheiding zonder kinderen:
2.250,-
 • 2 gesprekken van (maximaal) 1,5 uur;                                                                                                               
 • verslaglegging van de besprekingen; 
 • opstellen van een behoefte- en draagkrachtberekening voor partneralimentatie;
 • opstellen van een vermogensoverzicht ten behoeve van de vermogensverdeling;
 • echtscheidingsconvenant;
 • gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding;
 • indienen van het echtscheidingsverzoek;
 • inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.

 

Echtscheiding met kinderen:
2.750,-
 • 3 gesprekken van (maximaal) 1,5 uur;
 • verslaglegging van de besprekingen; 
 • opstellen van een behoefte- en draagkrachtberekening voor kinder- en partneralimentatie;
 • echtscheidingsconvenant;
 • ouderschapsplan;
 • gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding;
 • indienen van het echtscheidingsverzoek;
 • inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand.​

 

Afzonderlijk worden in rekening gebracht:
288,-

Griffierechten die als voorschot in rekening worden gebracht  |  € 288,-

195,- Kosten van uittreksels, geboorteakten en huwelijksakten;
meerprijs bij een extra gesprek en daarmee samenhangende verslaglegging, waarbij voorafgaand aan dit gesprek een zo goed mogelijke inschatting wordt gemaakt van de aan dit gesprek verbonden kosten  |  € 195,- per uur, exclusief btw
950,- Indien een onderneming betrokken is wordt een meerprijs berekend  |  € 950,- vaste prijs.

 

Overige:
53,-

Afhankelijk van je inkomen en vermogen kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval blijven de kosten van de mediaton beperkt tot een bedrag van € 53,00.

195,- In andere gevallen hanteren wij een scherp uurtarief, zonder kantoorkosten van € 195,00 exclusief btw. Het tarief wordt aan jullie gezamenlijk in rekening gebracht.

 

Afhankelijk van je inkomen en vermogen kun je in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand. In dat geval blijven de kosten van de mediaton beperkt tot een bedrag van € 53,00.

In andere gevallen hanteren wij een scherp uurtarief, zonder kantoorkosten van € 195,00 exclusief btw. Het tarief wordt aan jullie gezamenlijk in rekening gebracht.

Omdat wij het ons goed kunnen voorstellen dat het prettig is vooraf te weten waar je aan toe bent.

 


 

Voorwaarden:

 • vóór de eerste bespreking dient 50% van de vaste prijs te worden voldaan;
 • vóór de tweede bespreking (echtscheiding zonder kinderen)/ vóór de derde bespreking (echtscheiding met kinderen) dient 50% van de vaste prijs te worden voldaan;
 • voordat de eerste bespreking plaatsvindt wordt aan partijen toegezonden:
         - een lijst met benodigde gegevens. Stukken dienen in kopie toegezonden te worden voorafgaand aan de eerste bespreking;
         - een vragenlijst, die ingevuld dient te zijn en geretourneerd voorafgaand aan de eerste bespreking;
         - de mediationovereenkomst, die ingevuld dient te zijn en geretourneerd voorafgaand aan de eerste bespreking;
 • partijen dienen zich ervan bewust te zijn dat de advocaat-mediator hen op hun rechten en plichten en de gevolgen wijst, indien partijen aangeven af te willen wijken van de in de praktijk gangbare normen;
 • bij tussentijdse beëindiging van de mediation worden de daadwerkelijk verrichte uren tegen het uurtarief van € 195,- exclusief 21% btw in rekening worden gebracht; 
 • de algemene voorwaarden van Goorts + Coppens advocaten|adviseurs zijn van toepassing.
 • alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.