Erfbelasting 

Erfgenamen  zijn over de door hen ontvangen erfenis erfbelasting verschuldigd en zij zijn dan ook verplicht om tijdig aangifte te doen bij de Belastingdienst. Is er sprake van een testament waarin een executeur is benoemd dan is de executeur degene die de aangifte moet verzorgen.

Let op: de executeur is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde erfbelasting! Denk dus goed na voor je de taak als executeur aanvaardt en laat je, indien mogelijk, vooraf al enigszins informeren over de omvang van de nalatenschap.