Berekenen

De Tremanormen zijn al jarenlang de richtlijn voor het berekenen van kinder- en partneralimentatie en worden gehanteerd door rechtbanken, advocaten en mediators. Deze normen gaan uit van de inkomsten en de lasten van de betrokken partijen. Door middel van berekeningen en formules worden de behoefte en draagkracht berekend en komt een bedrag aan kinder- en/of parneralimentatie tot stand.

Het vastgestelde bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd. Dat betekent dat het jaarlijks stijgt met een door de overheid te bepalen percentage. Het percentage wordt meestal in november bekend gemaakt. Wilt u meer informatie over het indexeren van alimentatie? Of heeft u vragen omdat u deze indexering nooit heeft voldaan of ontvangen? Neem dan contact met ons op.