Beëindiging samenwonen

Ook als je samenwoont, met of zonder samenlevingsovereenkomst, kan een scheiding of relatiebreuk verstrekkende gevolgen hebben. Zeker als er kinderen in het spel zijn of de partners een gezamenlijke woning (in eigendom hebben) is een relatiebreuk net zo complex als een echtscheiding.

Kinderen
Als ouder samenwonen, heeft alleen de moeder automatisch het gezag. De (biologische) vader zal het kind moeten erkennen om ook in juridisch opzicht vader te zijn. Daarnaast kan, als de ouders dit beiden willen, het gezamenlijk gezag worden aangevraagd

Als de ouders het gezamenlijk gezag uitoefenen, dan zullen zij na een relatiebreuk afspraken moeten maken over de kinderen in de vorm van een ouderschapsplan. Maar ook als er geen gezamenlijk gezag is, zullen er afspraken moeten worden gemaakt over kwesties als de omgangsregeling en kinderalimentatie.

Gezamenlijk vermogen: de woning
Het komt regelmatig voor dat de ex-partners gezamenlijk vermogen hebben in de vorm van een koopwoning. Na een relatiebreuk zullen er verschillende vragen moeten worden beantwoord: wie mag  de woning overnemen, wie mag er (voorlopig) blijven wonen, wie is er verantwoordelijk voor de hypotheek en overige kosten etc. Soms bevat de samenlevingsovereenkomst  hiervoor de nodige richtlijnen, maar in veel gevallen is er niets geregeld over hoe met dit gezamenlijke eigendom moet worden omgegaan.

Laat je goed adviseren voordat je bepaalde beslissingen neemt (zoals de beslissing om de woning tijdelijk te verlaten). De verkeerde beslissing kan namelijk grote gevolgen hebben.

Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot ander gemeenschappelijk vermogen dat partijen bezitten.

Investeringen in vermogen van de ander.
Naast gezamenlijk vermogen kan ook sprake zijn van de situatie dat je hebt geïnvesteerd in vermogen dat uitsluitend op naam van de ander staat. Mogelijk heb je recht op vergoeding van je investering. Win tijdig advies in over de mogelijkheden!